Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Als werkgever wil je dat je medewerkers kunnen werken in een veilige omgeving. Een omgeving waarin pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie en geweld niet worden getolereerd. In de Arbowet staat beschreven dat een werkgever psychosociale arbeidsbelasting moet voorkomen en daar beleid op moet voeren. Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon creëer je de mogelijkheid voor medewerkers om in vertrouwen hun verhaal te kunnen doen. Doordat het melden van een incident niet direct gevolgen heeft, is de drempel voor een gesprek met de vertrouwenspersoon laag. De vertrouwenspersoon zorgt voor een goede opvang en een luisterend oor. Een melding hoeft niet tot een formele klacht te leiden. Samen met de melder wordt er gekeken naar een oplossing. Dit leidt tot minder verzuim en een betere werkomgeving.

wat kan een Vertrouwenspersoon betekenen

 voor Werkgevers

 • Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
 • Zorgt voor bewustwording ongewenste omgangsvormen
 • Draagt bij aan een prettige werkomgeving
 • Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de organisatie
 • Kijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
 • Is onafhankelijk
 • Levert jaarlijkse (geanonimiseerde) verslaglegging

voor Medewerkers

 • Zorgt voor de eerste opvang, biedt een luisterend oor
 • Informeert over de mogelijkheden
 • Zoekt samen naar een oplossing
 • Begeleidt bij gesprekken met klachtencommissie of leiding
 • Verwijst zo nodig door naar hulpverlenende instanties (mediation, coach etc.)
 • Is onafhankelijk en objectief
 • Verleent nazorg

 

Voor Werkgevers

 • Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
 • Zorgt voor bewustwording ongewenste omgangsvormen
 • Draagt bij aan een prettige werkomgeving
 • Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de organisatie
 • Kijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
 • Is onafhankelijk
 • Levert jaarlijkse (geanonimiseerde) verslaglegging

voor medewerkers

 • Zorgt voor de eerste opvang, biedt een luisterend oor
 • Informeert over de mogelijkheden
 • Zoekt samen naar een oplossing
 • Begeleidt bij gesprekken met klachtencommissie of leiding
 • Verwijst zo nodig door naar hulpverlenende instanties (mediation, coach etc.)
 • Is onafhankelijk en objectief
 • Verleent nazorg

Wie ben ik?

Mijn naam is Romy Groenewoud (1968), ik ben moeder van 3 volwassen zoons. Samen met mijn partner woon ik in Berltsum. Ik ben vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Daarnaast heb ik een eigen coachpraktijk en begeleid ik mensen in hun persoonlijke ontwikkeling door gesprekken en toepassen van NLP-technieken. Mijn kennis en ervaring als coach kan ik als vertrouwenspersoon inzetten om de melder soms net dat beetje extra te kunnen bieden. Mijn ervaring is dat mensen zich snel vertrouwd voelen en makkelijk hun verhaal aan mij durven/willen vertellen. Een eigenschap die als vertrouwenspersoon heel erg van pas komt. Mijn levenservaring en passie voor het begeleiden van mensen zorgen voor veilige plek waar medewerkers hun verhaal kunnen doen.

Wat zijn mijn kernkwaliteiten?

 • Integer
 • Betrouwbaar
 • Toegankelijk
 • Flexibel
 • Rustig
 • Creatief

 

wie ben ik?

Mijn naam is Romy Groenewoud (1968), ik ben moeder van 3 volwassen zoons. Samen met mijn partner woon ik in Berltsum. Ik ben vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Daarnaast heb ik een eigen coachpraktijk en begeleid ik mensen in hun persoonlijke ontwikkeling door gesprekken en toepassen van NLP-technieken. Mijn kennis en ervaring als coach kan ik als vertrouwenspersoon inzetten om de melder soms net dat beetje extra te kunnen bieden. Mijn ervaring is dat mensen zich snel vertrouwd voelen en makkelijk hun verhaal aan mij durven/willen vertellen. Een eigenschap die als vertrouwenspersoon heel erg van pas komt. Mijn levenservaring en passie voor het begeleiden van mensen zorgen voor veilige plek waar medewerkers hun verhaal kunnen doen.

Wat zijn mijn kernkwaliteiten?

 • Integer
 • Betrouwbaar
 • Toegankelijk
 • Flexibel
 • Rustig
 • Creatief